dot dot
dot
ทัวร์เหนือ
dot
bulletทัวร์เชียงใหม่
bulletทัวร์เชียงราย
bulletทัวร์ครึ่งวัน
bulletทัวร์ 1 วัน
bulletขันโตกดินเนอร์
bulletโรงแรมที่พักในเชียงใหม่
bulletโรงแรมที่พักในเชียงราย
bulletโรงแรมที่พักในแม่ฮ่องสอน
dot
ทัวร์ใต้
dot
bulletทัวร์ภูเก็ต กระบี่ พังงา
bulletแพ็คเกจทัวร์กระบี่
bulletแพ็คเก็จทัวร์ หลีเป๊ะ
dot
ทัวร์ตะวันออก
dot
bulletชลบุรี - ระยอง
bulletตราด
dot
แพ็คเก็จ ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletแพ็คเก็จต่างๆ
dot
ทัวร์ต่างประเทศเริ่มจากกรุงเทพ
dot
bulletเกาหลี
bulletเขมร
bulletจอร์แดน
bulletจีน
bulletญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
bulletญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า
bulletญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต
bulletญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ
bulletญี่ปุ่น นาโงยา ชิราคาวาโกะ
bulletญี่ปุ่น ทาคายาม่า กำแพงหิมะ
bulletญ๊่ปุ่น ฮอกไกโด
bulletญี่ปุ่น เส้นทางอื่นๆ
bulletดูไบ
bulletตุรกี
bulletไต้หวัน บิน 5 ดาว
bulletไต้หวัน บินโลว์คอสต์
bulletบรูไน
bulletบาหลี
bulletพม่า ย่างกุ้ง อินทร์แขวน
bulletพม่า พุกาม มัณฑเลย์
bulletฟิลิปปินส์
bulletภูฐาน เนปาล
bulletมัลดีฟ
bulletมาเลเซีย
bulletโมร็อคโค
bulletยุโรป ตะวันตก
bulletยุโรป ตะวันออก
bulletยุโรป สแกนดิเนเวีย
bulletยุโรป ทำวีซ่า เชียงใหม่
bulletรัสเซีย
bulletลาว หลวงพระบาง
bulletเวียดนามเหนือ 3วัน
bulletเวียดนามเหนือ 4-5วัน
bulletเวียดนามกลาง 3วัน
bulletเวียดนามกลาง 4วัน
bulletเวียดนามใต้ 3วัน
bulletเวียดนามใต้ 4วัน
bulletสหรัฐอเมริกา แคนาดา
bulletสิงคโปร์
bulletออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
bulletอินเดีย
bulletอียิปต์
bulletอังกฤษ สก๊อต เวลส์
bulletฮ่องกง มาเก๊า
bulletฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์


แฟนเพจ ทอฝันทัวร์


ทัวร์ไต้หวัน บินโลว์คอสต์


ทัวร์ไต้หวัน XW-T36 Taiwan 5วัน3คืน สิงหาคม 2562 โดยสายการบิน Nok Scoot ราคาเริ่มต้นท่านละ 12,888 บาท IJarticle

วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดหลงซาน - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ่ว  - เมืองผิงซี 

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม 2562

ราคาเริ่มต้นท่านละ 12,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป อาร์ตตัวพ่อ 5วัน3คืน สิงหาคม - ตุลาคม 2562 โดยสายการบิน Nok Scoot ราคาเริ่มต้นท่านละ 12,999 บาท Zarticle

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - หมู่บ้านสายรุ้ง - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101 

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม - ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้นท่านละ 12,999 บาท

 

 

ทัวร์ไต้หวัน BT-TPE02_SL มหัศจรรย์ TAIPEI 5วัน3คืน สิงหาคม- ตุลาคม 2562 โดยสายการบิน Thai Lion Air ราคาเริ่มต้นท่านละ 12,900 บาท Barticle

หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดพระถังซำจั๋ง - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

กำหนดการเดินทาง: สิงหาคม - ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้นท่านละ 12,900 บาท 

ทัวร์ไต้หวัน BT-TPE03_SL มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5วัน3คืน สิงหาคม - ตุลาคม 2562 โดยสายการบิน Thai Lion Air ราคาเริ่มต้นท่านละ 13,900 บาท Barticle

วัดเหวินหวู่ - อุทยานอาลีซาน - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 

กำหนดการเดินทาง: สิงหาคม - ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้นท่านละ 13,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก อินดี้ตัวพ่อ] 6วัน4คืน สิงหาคม - ตุลาคม 2562 โดยสายการบิน Nok Scoot ราคาเริ่มต้นท่านละ 15,999 บาท Zarticle

 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินหวู่ -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น -วัดซงซานฉือโย่ว 

กำหนดการเดินทาง: สิงหาคม - ตุลาคม 2562

ราคาเริ่มต้นท่านละ 15,999 บาท

ทัวร์ไต้หวัน BT-TPE04 SL Hello Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6วัน4คืน สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 โดยสายการบิน Thai Lion Air ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,900 บาท Barticle

หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดเหวินหวู่ - อุทยานอาลีซาน - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - ตึกไทเป 101  - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน  

กำหนดการเดินทาง: สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562

ราคาเริ่มต้นท่านละ 16,900 บาท 

ทัวร์ไต้หวัน XW004 ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5วัน3คืน ตุลาคม- มกราคม 2563 โดยสายการบิน NOK SCOOT ราคาเริ่มต้นท่านละ 13,888 บาท B2

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี - ณ อุทยานอาลีซัน - ตึกไทเป101 -  วัดหลงซาน  - ช้อปปิ้งซีหมินติง  - ล่อง - เรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค  - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม 2562 มกราคม2563

ราคาเริ่มต้นท่านละ : 13,888 บาท

ทัวร์ไต้หวัน XW-T38 Hello Taiwan 5วัน3คืน กันยายน 2562 - มกราคม 2563 โดยสายการบิน Nok Scoot ราคาเริ่มต้นท่านละ 11,888 บาท IJarticle

ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านสายรุ้ง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ่ว - ตึกไทเป101

กำหนดการเดินทาง :  กันยายน 2562 - มกราคม 2563

ราคาเริ่มต้นท่านละ 11,888 บาท

 

ทัวร์ไต้หวัน ZTPE05 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่] 5วัน3คืน กันยายน 2562 - มีนาคม 2563 โดยสายการบิน Nok Scoot ราคาเริ่มต้นท่านละ 11,878 บาท Zarticle

ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดเหวินหวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - วัดเสียไห่เฉิงหวง - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ตึกไทเป101   

กำหนดการเดินทาง : กันยายน 2562 - มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้นท่านละ 11,878 บาท

ทัวร์ไต้หวัน XWT39 ไต้หวัน-อาหลีซาน 5วัน3คืน พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 โดยสายการบิน NOK SCOOT ราคาเริ่มต้นท่านละ 14,888 บาท IJarticle

วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน กรุงไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน 

กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563

ราคาเริ่มต้นท่านละ 14,888 บาท

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท ทอฝันทัวร์ ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/00853
ที่อยู่ :  หมู่บ้านลลิษา เนเชอรัล ล้านนา เลขที่ 1/138 หมู่9 ตำบล :  ท่าวังตาล อำเภอ : สารภี
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50140
เบอร์โทร/แฟกซ์ :  053-021388      มือถือ :  097-9356241,097-9356429, 097-9235515
อีเมล : torfun_tour@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.torfuntour.com